2388 دکترربیعی درهمایش تجلیل از حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس : کارگران بسیجی باید فرهنگ کار و بهره وری را ترویج کنند دکتر ربیعی اظهار داشت: گاهی مقطعی از تاریخ یک ملت ، برکل تاریخ آن ملت سایه می افکند . دفاع مقدس نیزبیانگرهمان واقعه تاریخی است. لذا باید با پاسداشت هفته دفاع مقدس اهمیت این واقعه تاریخی را به نسل های جدید یاد آورشویم . <p>به گزارش آرت پرس،&zwnj;وی افزود : &zwnj;نسل های آینده ،باید بدانند که مقاطعی چون بهمن 57 وشهریور58را نباید فراموش کنند . وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد : هدف از این یادآوری ها ، به یادآوردن نکاتی برای نسل امروز و نسل های فردا است. اینکه &zwnj;ایستادگی در برابرتجاوز را باید به نسل های آتی ایران یادآورشویم که ایرانی همان قدر که مهربان و مسالمت جو است در مقابل حرف زور هم مقاومت وایستادگی می کند و از جان شیرینش هم مایه می گذارد .<br /> &nbsp;وی یاد آورشد :&zwnj;درتحولات اجتماعی یک نسل معمولا محوریت را دارد اما درجنگ هشت ساله پیرمردان وپیرزنان باکمک های خود درکنارنوجوانان درجبهه های جنگ حضورداشتند .</p> <p>وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : درهمه کشورهایی که جنگ را تجربه کرده اند درهیچ کجای دنیا مانند ایران ،یک ملت این گونه درجبهه های جنگ ایستادگی نکرده اند .</p> <p>دکتر ربیعی در تشریح ابعاد دفاع مقدس به عوامل و محورهای اساسی در ایستادگی در برابر تجاوز دشمن اشاره کرد و یادآور شد : فداکاری یکی از مهمترین عواملی بود که در جنگ 8 ساله نقش آفرینی کرد. اینکه نه یک نسل بلکه چند نسل از پیر و جوان در کنار یکدیگر جان خود را تقدیم انقلاب و نظام کنند ، بدون اینکه اجباری در کار بوده باشد با هیچ منطقی سازگار نیست جز اینکه این موضوع به کارآمدی دین و مدیریت دینی در کشور به عنوان دومین عامل باز می گردد.</p> <p>وی افزود : ولایت فقیه با مدیریت دینی و با اتکا و توکل بر خداوند متعال توانست جنگ 8 ساله را راهبری نماید .</p> <p>دکتر ربیعی به سومین عامل در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت : سومین عاملی که باعث پیشرفت در دفاع مقدس شد انسجام ملی بود . ما در دفاع مقدس شاهد بویم که از همه ادیان ، مذاهب و قومیت ها در کنار یکدیگر در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کردند. بنابراین تشریح و یادآوری ابعاد این عوامل به نسل حاضر و نسل های بعدی اهمیت می یابد.</p> <p>وی خاطرنشان کرد : قبل از شروع جنگ جنبش کارگری کشور با حضورو فعالیت خود در واحدهای تولیدی مانع از اختلال در روند تولید و اقتصاد کشورشدند .</p> <p>&nbsp;وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به شهدای کارگری ترورهای کورمنافقین نیز گفت : &zwnj;شهدای کارگری هم درجبهه های جنگ نقش داشتند و هم در سنگر واحدهای تولیدی به ایفای نقش پرداختند .</p> <p>وی تصریح کرد :&zwnj;درزمان جنگ با وجود اینکه &zwnj;دستمزدها حتی یک ریال هم اضافه نشد اما کارگران با حضور فعال خود در واحدهای تولیدی ازجنگ ودفاع مقدس پشتیبانی کردند .</p> <p>ربیعی بااشاره به تحقق حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد :&zwnj;کار وتولید باید به عنوان یک ارزش تلقی شود وکارگران وبسیجیان کارگرباید فرهنگ کاروبهره وری را ترویج کنند تااقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی شکل گیرد . <br /> وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی افزود :&zwnj;دولت تدبیر و امید بارای مردم انتخاب شده وبه دنبال رونق تولید وتوسعه صنعتی است .</p> <p>وی با بیان اینکه باواردات های میلیاردی و اقتصاد وارداتی نمی شود اقتصاد ملی و مقاومتی را محقق کرد اظهارداشت :&zwnj;باید فرهنگ استفاده ومصرف تولیدات داخلی ازقبیل نساجی ، لوازم خانگی و مواد غذایی در جامعه ترویج شود . <br /> دکترربیعی درادامه گفت :&zwnj;درزمان جنگ کارگران بسیجی برای حفظ خاک جنگیدند و امروز باید با حرکتی جهاد گونه و بسیجی واربرای حفظ و توسعه تولید ملی اقدام کنیم .</p> <p>وزیرتعاون،&zwnj;کار ورفاه اجتماعی یاد آورشد :&zwnj;اگرامروز غرب ازموضع تکریم باماسخن می گوید ناشی از مقاومت و ایستادگی بسیج است و کارگران باید فرهنگ کار و بهره وری را ترویج کنند .</p>