2303 اعزام زائران کرمانی با هواپیمای پشتیبان به مدینه منوره آرت پرس:مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مسافران پرواز 5070 کرمان- مدینه، شب گذشته با هواپیمای پشتیبان منتقل شدند. <p>به گزارش آرت پرس؛ مهدی ایمانی اظهارداشت: مسافران روز گذشته هواپیمای 300-747 یکی از شرکت های هواپیمایی&nbsp;داخلی&nbsp;در مسیر کرمان - مدینه که به علت خروج از باند در ساعت 15:10موفق به انجام پرواز نشد، با هواپیمای&nbsp;پشتیبان در ساعت 24 به مدینه منوره اعزام شدند.</p><div dir="rtl" style="text-align: justify">وی افزود: با وقوع رویداد روز گذشته در پرواز 5070 کرمان- مدینه، کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری به منظور بررسی علت&nbsp;این موضوع بلافاصله به محل اعزام و بررسی جعبه <span dir="ltr">FDR , CVR</span> <span>را آغاز کردند.</span></div>