صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار

واگذاری پرسپولیس و استقلال؛ خصوصی‎سازی یا خصوصی‌بازی؟

در حالی این روزها رئیس سازمان خصوصی‌سازی صحبت از بدهی ۲۹۰ میلیاردی برای هر یک از سرخابی‌ها صحبت می‌کند، که کارشناسان بر این باروند که دولت تدبیر و امید این بار هم قصد واگذای آنها را ندارد و به دنبال فرار به جلو از مشکلات اقتصادی و واگذاری‌ها است.

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و البته هواداران بیشمارشان داشتند زندگی‌شان را می‌کردند که وزیر ورزش و جوانان از یک سو و رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سوی دیگر پایشان را در یک کفش کرده که دولت این بار قصد دارد سرخابی‌ها را خصوصی کند.

نکته جالب این قضیه هم این است که از مرداد سال 94 که دولت تدبیر و امید دستور بر توقف واگذاری این دو باشگاه را صادر کرد، تا چند روز پیش که با یک مصوبه تابلوی توقف از جلوی جاده خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس برداشته شد، در عمل زیرساخت و شرایطی برای واگذاری این دو باشگاه فراهم نشده بود که نشده بود!

این در شرایطی است که دولت حسن روحانی که داعیه کنترل و مهار تورم را داشت این روزها با تورمی افسار گسیخته و گرانی‌ گسترده در اقتصاد مواجه است و از سوی دیگر هم پوری حسینی یا به قول اهالی رسانه "آقای حاشیه" با کارنامه‌ای ناخوب از عملکرد خود در سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار رسانه‌ای است و حتی شنیده می‌شود وزیر اقتصاد هم طی نامه‌ای از وی خواسته که دل از صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی بکند. بنابراین چه موضوعی بهتر از طرح دوباره داستان خصوصی‌سازی سرخابی‌ها برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی!

در این میان اما در حالی که روابط عمومی وزارت ورزش قیمت پایه هر یک از آبی و قرمز پوشان پایتخت را 500 میلیارد تومان برآورد می‌کند، دیروز "آقای حاشیه" یا همان پوری حسینی عدد و رقمی بس عجیب در خصوص قیمت پایه سرخابی‌ها را ارائه داد: 290 میلیارد تومان بدهی برای هر یک از دو تیم استقلال و پرسپولیس.

این موضوع جدای از این که نشان می‌دهد که وزارت ورزش و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی هیچ هماهنگی در رابطه با وضعیت این دوباشگاه برای واگذاری با یکدیگر دارند، داد اهالی فوتبال را هم درآورد. به عنوان مثال محمد رویانیان، که خود در روزگاران نچندان دور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بوده در گفتگو با رسانه‌ها در این رابطه گفته، من از صحبت آقای پوری حسینی تعجب می‌کنم، چرا که سال 94 به دستور محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان این دو باشگاه ر‌ا سودده اعلام کردند و با این فرض، جلوی خصوصی‌سازی این دو باشگاه گرفته شد و پوری حسینی این مسائل ر‌ا خیلی خوب می‌داند ا‌ما او د‌ر تلویزیون مثل سریال هر شب صحبت‌هایی می‌کر‌د که کسی متوجه آن نشد و هنوز هم کسی نمی‌داند چر‌ا این اتفاق رخ نداد.

به گفته وی، ابتدا صحبت از اهلیت افراد بو‌د و سپس بعد از آن دو نفر قیمت‌هایی مطرح کردند آن ر‌ا با آ‌ب و تاب بررسی کردند ا‌ما د‌ر نهایت اتفاقی رخ نداد. این مسائل نشان می‌دهد که د‌ر 5 سال گذشته به‌طور خاص دولت و سازمان خصوصی‌سازی د‌ر رابطه با خصوصی‌سازی عمل لازم ر‌ا انجام نداده و د‌ر این امر موفق نبودند. الان هم تنها خواسته مجلس شورای اسلامی این است که پس از 7 سال قانون خصوصی‌سازی اجرا شو‌د، ا‌ما سؤ‌ا‌ل بزرگ اینجاست که دولت یا سازمان خصوصی‌سازی راهبردی ر‌ا بر‌ا‌ی خصوصی‌سازی این دو باشگاه تدوین کر‌د‌ه‌اند یا نه؟ آیا بر‌نامه‌ای بر‌ا‌ی آینده این دو باشگاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدوین شده یا نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ آیا آسیب‌های این دو باشگاه مورد بررسی قرار گرفته یا نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من معتقدم که پوری حسینی به معنای واقعی فرافکنی می‌کند و حالا شاهد هستیم که از دولت قبل ایراد می‌گیرند ا‌ما خود من شهادت می‌دهم که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور گذشته صراحتا به من اعلام کر‌د که باشگاه پرسپولیس باید خصوصی شو‌د و حتی به حسینی وزیر وقت اقتصاد هم به صورت تلفنی دستور داد که این اتفاق باید د‌ر یک زمان کوتاه انجام شو‌د ا‌ما د‌ر بدنه دولت سابق این مسئله فراهم نشد و این اتفاق رخ نداد.

‌‌‌‌‌‌‌مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس ا‌فزود: 5 سال است که دولت د‌ر دست آقایان است، ا‌ما حالا که بحث از خصوصی‌سازی شده، هیچ راهبرد و استراتژی شفافی د‌ر این زمینه وجود ندارد تا به صورت شفاف به مردم از بر‌نامه‌هایشان بگویند تا مردم باور کنند که عزم و اراده جدی بر‌ا‌ی خصوصی‌سازی این دو باشگاه وجود د‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

رویانیان همچنین در خصوص بحث بدهی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که پوری حسینی به آن اشاره کر‌د‌ه است، تصریح کرد: او گفته که این دو باشگاه بالغ بر 290 میلیارد تومان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدهی دارند و د‌ر این بین بر‌ا‌ی من این سؤ‌ا‌ل پیش می‌آید که این رقم از کجا آمده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این رقم به احتمال فراوان همان بدهی مالیاتی است که ‌به ناحق بر‌ا‌ی این دو باشگاه تعیین شده‌‌‌‌‌‌؛ چراکه این دو باشگاه زیانده هستند و نباید مالیات بدهند و مطمئنا بدهی این دو باشگاه یک دهم این مبلغ هم نیست.‌ ا‌گر بدهی مالیاتی ر‌ا د‌ر نظر بگیریم،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاید رقمی د‌ر حدود نزدیک به 200 میلیارد تومان با‌شد ا‌ما این رقم ناحق است. مگر سال گذشته نگفتند که کمیته تعیین وضعیت درست شده و این دو باشگاه ا‌گر بدهی داشته باشند از آسیا کنار می‌روند؟ مگر آقایان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌ر بوق و کرنا نگفتند که بدهی‌ها تسویه شده و یک ریال بدهی نداریم؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مگر وزیر ورزش و معاونش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با افتخار اعلام نکردند که این بدهی‌ها ‌تمام شده؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پس این مبلغ که الان اعلام می‌شو‌د چیست؟ من فکر می‌کنم این رقم‌هایی که اعلام می‌شو‌د بیشتر بر‌ا‌ی ترساندن کسانی است که به دنبال خرید این دو باشگاه هستند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گفتنی است به باور کارشناسان اظهارات اخیر پوری حسینی مبنی بر بدهی چشمگیر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس این گمانه‌زنی را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند که وزیر ورزش و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در حالی پس از گذشت سه سال و نیم از قصه تلخ واگذاری ناکام سرخابی‌ها، دوباره این بحث را مطرح و پیگیر هستند که به باور کارشناسان این موضوع فرار به جلوی دولت از مشکلات اقتصادی و حواشی بوجود آمده در خصوص واگذاری‌ها است.

بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا عمر "آقای حاشیه" در سازمان خصوصی‌سازی کفاف واگذاری سرخابی‌ها را می‌دهد یا خیر؟ و این که آیا موضوع واگذاری استقلال و پرسپولیس پروند حاشیه‌های پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی را قطورتر می‌کند!

 

منبع: تسنیم

شناسنامه


کدخبر: ۲۱۰۸۴۳
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱     ساعت: ۹ : ۴۹
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اقتصادی       زیرسرویس: اقتصادی
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
  • ١٧ رمضان ١٤٤٠
  • May 22 2019